Naturpleje

naturpleje 2017

Vi er på banen igen i år og afgræsser:

sanddobberne

diesbjerg

vraget

og som noget nyt

Tårnborg ved korsør

Velkommen til vores hjemmeside

Bedriften modtager tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre forholdene i nogle af Danmarks mest værdifulde naturområder. Tilskuddet er nødvendigt for, at naturarealerne kan afgræsses, hvorved der er sikret en god naturpleje.